சென்னைக் காதலும், திருச்சிக் காதலும்


Originally posted on Record, Rewind & Play:
Disclaimer: An interesting but a long story i got as a forward. Of course, you’ll need some patience to read it, but I promise it is too good. சென்னைக் காதலும், திருச்சிக் காதலும் “food court போகலாம் வர்றீங்களா?” பக்கத்து கியூபிக்களிலிருந்து அவன் கேட்டதும் ‘ஓ போலாமே’ என்றவாறு கிளம்பினாள்.ட்ரெயினிங்கில் ஒரே பேட்சில் இருந்தபோது அவர்களுக்குள்…