உங்களது Gmail inbox-ல் உங்களது தனிப்பட்ட மெயில் -களை தவிர மற்ற மடலாடற் குழு (mailing List) மெயில் -களால் நிறைந்துள்ளதா???


Hai friends,

உங்களது Gmail inbox-ல் உங்களது தனிப் பட்ட மெயில் -களை தவிர மற்ற மடலாடற் குழு (mailing List) மெயில் -களால் நிறைந்துள்ளதா???

கவலை வேண்டாம்!!!

1. மடலாடற் குழுவில் உள்ள ஏதேனும் ஒரு மெயில்-ஐ திறக்கவும்.

2. அங்கு உள்ள “show details”  என்பதனை க்ளிக் செய்யவும்.

s

"show details" -ஐ க்ளிக் செய்யவும்.

3.  பின், கீழே காட்டும் “Filter messages from this mailing list” என்பதனை க்ளிக் செய்யவும்.

"Filter messages from this mailing list"-ஐ க்ளிக் செய்யவும்

4. “Create a Filter” எனும் பகுதியில் உள்ள “Next Step” என்பதனை க்ளிக் செய்யவும்.

"Next Step"-ஐ க்ளிக் செய்யவும்

5. இங்கு உங்களுக்கு விருப்பமானவற்றை தேர்வு செய்யவும். ( “Skip the inbox”, “Apply the label” )

6. “Apply the label” -லில் “Choose label” -ன் கீழ வரும் “New label ” என்பதனை க்ளிக் செய்து உங்களுக்கு விருப்பமான பெயரை டைப் செய்யவும்.

"Lebel Name"-ல் உங்களுக்கு விருப்பமான பெயரை டைப் செய்யவும்.

7. கடைசியாக “Apply also filter … below ”  என்பதனை தேர்வு செய்து ” Create Filter”-ஐ க்ளிக் செய்யவும்.

8. இப்போது உங்களது ஜிமெயில் திரையின் இடது புறம் “நீங்கள் கொடுத்த பெயரில் ஒரு லேபள்” உருவாகி இருக்கும்.

இனி முதல் நீங்கள் தேர்வு செய்த மடலாடற் குழுவில் இருந்து வரும் மெயில்கள் உங்களது இன்பாக்ஸ்-ல் வந்து அடைத்துக் கொள்ளாது.

அந்த மடலாடற் குழுவில் இருந்து வரும் மெயில்களை பார்க்க விரும்பினால், உங்களது லேபிள்-ஐ க்ளிக் செய்தால் போதும்.

அனைத்து மெயில்களும் இங்கு வந்துவிடும்.

இதே போன்று உங்களால் எண்ணற்ற லேபள் -களை உருவாகிக் கொள்ள முடியும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s